Work-life balans: waar leggen we de grens?

De arbeidsmarkt wordt krapper, het werk blijft toenemen en de beroepsbevolking zal de komende jaren op wereldwijd niveau met 9 miljoen mensen afnemen. Daarbij zien we dat nieuwe generaties steeds vaker veeleisend zijn in zowel arbeidsvoorwaardelijke zaken als in de werk-privé balans. Op vrijdag na 12 uur geen vergaderingen meer plannen, 4 van de 5 dagen thuiswerken en - als het even kan – gaat die afspraak met de mental coach voor een teambespreking. Heel belangrijk, die work-life balans. Maar waar leggen we met zijn allen de grens?

Op vrijdag werd er na 12.00 uur bij GroundFloor geen vergadering meer gepland: deze noemde Love de ‘fast-exit Fridays’.  Die kregen gezelschap van de ‘zero-entry Mondays’.

Laura Love (CEO & Founder GroundFloor Media)

We willen allemaal een vrij en betekenisvol leven leiden – op het werk en thuis – zonder aspecten van één van beide op te offeren. Over de hele wereld zijn steeds meer werknemers op zoek naar flexibele werkregelingen. En bedrijven die aan de verwachtingen van werknemers willen voldoen, bieden steeds vaker gunstigere arbeidsvoorwaarden. In Europa komt het werken op afstand, het flexwerk, de gecomprimeerde werkweken, betaald of onbetaald verlof en het uitgeven van sabbaticals het meest voor. Zitten we met zijn allen in een gezonde transitie? Moeten we mee in deze trend, gezien de ziekteverzuim cijfers? Zijn we onze mensen te veel aan het vertroetelen?  Of is dit ‘het nieuwe normaal’?

Tweestrijd

We zien dat management en HR continu in tweestrijd zit. Hoever gaan we in de mate van flexibiliteit richting werknemers? En hoever gaan we in de overige arbeidsvoorwaarden? En zorgt dit beleid überhaupt voor betrokken en vitale werknemers? In een onderzoek van Nationale Nederlanden blijkt dat bijna de helft (48 procent) van de werknemers regelmatig tot vaak stress gerelateerde klachten ervaart. En vooral jonge werknemers lijken de dupe: een kwart van hen geeft aan te kampen met (te) veel stress. De vraag is of werkgevers hier een belangrijke rol in hebben.

Onderzoek Harvard Business Review

Werkgevers hebben zeker een belangrijke rol in het vitaliteitsplaatje van hun werknemers, maar de oplossing op het hoge aantal psychische klachten is niet altijd ‘thuiswerken of ‘meer hybride werken’. In een onderzoek van Harvard Business Review zien we dat een hoge mate van flexibiliteit niet altijd leidt tot een betere werk-privé balans. Remote-werknemers ervaren namelijk vaak een hoge werkintensiteit door middel van continu communicatie via verschillende devices, de mate van autonomie en ervaren te weinig verbinding met hun collega’s. In ditzelfde onderzoek is gevraagd naar de ervaringen van duizenden werknemers en daarbij – voor hen – de ideale situatie als het gaat om de werk-privé balans. De uitkomsten van dit onderzoek wijzen naar twee hoofdgebieden waar bedrijven zich op moeten focussen in het geval van een gezond evenwicht tussen werk en privéleven voor hun werknemers;  

1.    Train en begeleid management

Werknemers die werken met een ondersteunende manager – iemand die emotionele en praktische steun biedt, die luistert en de juiste aandacht geeft, die als een positief rolmodel fungeert en die een pragmatische probleemoplosser is – ervaren minder conflicten tussen werk en privéleven, een betere gezondheid en meer voldoening op het werk. De verwachtingen vanuit de leidinggevende richting de medewerker is van sterke invloed op het welzijn van de medewerker. Op het moment dat ze in strijd zijn met de persoonlijke doelstellingen van de medewerker, zien we in de praktijk dat dit een negatieve impact heeft op het welzijnsplaatje. Daarom is het belangrijk om managers te faciliteren, te trainen en te begeleiden.

2.   Streef naar een ondersteunende en faciliterende bedrijfscultuur

Naast het trainen en begeleiden van management, is het cruciaal dat de organisatiecultuur ondersteunend is aan de medewerkers. Dit kan je als organisatie realiseren door bijvoorbeeld het niet-veroordelen en dus motiveren van thuiswerken. Zorg ook voor het faciliteren van een efficiënt ingerichte digitale werkomgeving.  Biedt daarnaast managers de ruimte om zelf invulling te geven aan het work-life beleid. Je kan je afvragen waarom je als organisatie wél verlof aanbiedt op het moment dat er een kindje is geboren; maar niét op het moment dat een familielid of een goede vriend is overleden. Creëer een cultuur waar je mensen altijd op de eerste plek zet.  

The proof is in the perks

Zeker na corona zien we een enorme beweging bij bedrijven die hun mensen op de eerste plek willen zetten. Ze halen het onderste uit de kast om goed talent binnen te halen en binnen te houden. Dit zien we in Europa en ook in de rest van de wereld. Wellicht interessant om eens in te zoomen op de Verenigde Staten. Het Amerikaanse blad Inc.com deed onderzoek naar 150.000 werknemers in de VS en vroeg naar hun arbeidsvoorwaardenpakket. De topbedrijven op die lijst van beste werkplekken hebben één ding gemeen: ze spelen op creatieve wijze met hun ‘flexibele’ arbeidsvoorwaarden. Zo zie je dat de meeste van deze bedrijven inspelen op de work-life balans-behoeften van de medewerker van tegenwoordig. Zij zien dat werk en privéleven meer dan ooit door elkaar heen lopen. Neem bijvoorbeeld het bedrijf van Laura Love. Zij gooide het personeelsbeleid van haar marketing- en pr-bedrijf GroundFloor Media volledig om toen haar mensen na COVID-19 weer naar kantoor terugkeerden. Zij maakte onderscheid in haar medewerkers en bedacht twee namen: de ‘dwellers’ en de ‘nomads’. De collega’s die af en toe een paar uurtjes komen werken en mensen die standaard naar kantoor komen. Ze gooide de planning volledig om. Op vrijdag werd er na 12.00 uur bij GroundFloor geen vergadering meer gepland: deze noemde Love de ‘fast-exit Fridays’. Die kregen gezelschap van de ‘zero-entry mondays’: je bent maandag voor 11.00 uur welkom, maar dat is dan je eigen tijd. Op die momenten kun je alvast even naar de kapper of naar de gym, mocht je daar behoefte aan hebben. En op de vraag of dit allemaal niet te veel ging kosten, antwoordde Love het volgende: “Het verloop bij GroundFloor Media is met 6 procent per jaar on-Amerikaans laag. Het is voor mij veel duurder om talent te vinden, op te leiden en te binden dan om de geweldige teamleden die ik al heb gelukkig te (be)houden”. Waar ligt de grens? Love en de Amerikanen kennen geen grenzen. Een bekende uitspraak uit de Verenigde Staten: “the proof is in the perks”.

Conclusie

Zeker na COVID-19 zie je bijzondere ontwikkelingen in de markt. Allereerst zien we dat er enorme aandacht is voor vitaliteit en de combinatie van werk en privé, die meer dan ooit daar elkaar heenlopen. We zien het aantal psychische klachten - met name in de jongere generaties - immens toenemen. We zien dat arbeidsmarktkrapte gigantisch is en de komende 15 jaar blijft aanhouden en dat we in een medewerkersmarkt actief zijn met zijn allen. En dat succesvolle bedrijven hier op allerlei manieren slim op inspelen om hun personeel tevreden te houden. Daarbij is het absoluut belangrijk dat de werk-privé balans van de werknemers niet in strijd gaat met de kwaliteit van het werk, de visie en missie van de organisatie en het personeelsbeleid. De grens ligt bij misbruik hiervan. Maar mocht jij je nou zorgen maken over dit misbruik, zeker gezien trends die ontstaan zijn als ‘Quiet Quitting’. Durf dan kritisch te kijken naar je organisatiecultuur, het leiderschap binnen de organisatie en de mate van betrokkenheid en verbinding met jouw werknemers.

Meer inspiratie
White arrow to the right