Een voorsprong pakken op de War on Talent: Creëer een Skills-Based Aanpak

GeneratieZ doet zijn intrede en Generatie Y krijgt een steeds grotere plek aan de MT en directietafel. De krapte van de arbeidsmarkt is blijvend en remt ambities af van bedrijven. Het werklandschap is continu onderhevig aan verandering en traditionele rollen en functietitels maken plaats voor een zogenaamde skills-based benadering. De focus is verschoven van: “Wat is je functie?” naar “Wie ben je, waar ben je goed in en waar word je enthousiast van?”. Met een skills-based aanpak kunnen organisaties de skills van talenten binnen en buiten de organisatie op de juiste manier effectief en efficiënt inzetten, wendbaarheid voor de onzekere toekomst creëren en talent binden, behouden en aantrekken.

Organisaties hebben vaak geen idee welke skills ze überhaupt in huis hebben en vinden de verandering te complex en te spannend.

Transformeren naar een skills-based organisatie zorgt ervoor dat bedrijven een voorsprong pakken op de zogenaamde ‘war on talent’. Waar de meeste bedrijven zich nog richten op de traditionele wervingsblik naar buiten en recruiters de opdracht geven te zoeken naar skills die ze op dat moment nodig zijn. Maar waarom richten organisaties zich vaak eerst naar buiten terwijl er intern vaak genoeg talent aanwezig is? Het antwoord is simpel. Organisaties hebben vaak geen idee welke skills ze überhaupt in huis hebben en vinden de verandering te complex en te spannend.

Een skills-based organisatie biedt talloze voordelen

Jongere generaties zijn steeds minder geïnteresseerd in lange vacatureteksten, vage functieomschrijvingen en hiërarchie vanuit senioriteit. Zij kijken op een andere manier naar het inzetten en benutten van hun talenten en vaardigheden. Zij verwachten aan de ene kant goede begeleiding van hun manager en aan de andere kant autonomie, vertrouwen en erkenning voor het talent wat ze bezitten. En als ze dat niet krijgen, zul je zien dat de jonge generaties hun uitdagingen elders gaan zoeken.

Organisaties moeten inzien dat een skills-based organisatie talloze voordelen biedt. Een dergelijke aanpak maakt het bedrijf flexibeler doordat het minder afhankelijk is van traditionele functies. Daarbij stimuleert het de ontwikkeling van medewerkers en motiveert het hen om hun unieke vaardigheden aan te spreken en uit te blinken in wat ze het allerliefste doen. Het resultaat daarvan? Een gemotiveerd, betrokken en divers team. Een team dat snel reageert op marktveranderingen en de concurrent altijd een stap voorblijft. Een skills-based organisatie zorgt voor betere resultaten, voor het waarborgen van toekomstbestendigheid en voor binding en behoud van talent. En dat is erg belangrijk in een krappe arbeidsmarkt anno 2024.

Vereist een andere manier van denken

Het neerzetten van een skills-based organisatie is geen eenvoudige taak. Het vereist moed en een andere manier van denken om vastgeroeste patronen los te laten en mensen in eerste instantie te behouden of aan te nemen op basis van hun vaardigheden, niet op basis van ervaring of functies elders. Het begint met de erkenning dat een mens meer is dan een CV en een functie, maar dat er achter dat CV vaak een rijke mix schuilt van ambities, talenten, hobby's en passies. Om te werken volgens een skills-based aanpak is een cultuur van vertrouwen, veiligheid, verbinding en inclusiviteit. Daar heb je hem weer (lynk-people-knipoog).

Vertrouwen en veiligheid, aangezien medewerkers zich comfortabel moeten voelen om hun unieke vaardigheden en talenten te durven tonen. Een veilige omgeving biedt ruimte voor open communicatie en een prettige samenwerking, wat cruciaal is voor groei en ontwikkeling van medewerkers.

Verbinding, gezien je er maar op één manier achter komt welke talenten en skills er zijn binnen jullie organisatie en dat is door middel van een verbindend dialoog. Ga als manager of HR-medewerker het gesprek aan met je medewerkers, biedt ruimte voor flexibiliteit en autonomie en ga doorgroeimogelijkheden niet uit de weg.

Tenslotte is diversiteit belangrijk omdat verschillende achtergronden, culturen en ervaringen een schat aan vaardigheden en inzichten meebrengt. Een diverse werkomgeving maakt het uitputten van een breder scala aan talenten onmogelijk en creëert hiermee oplossingen voor complexe problemen. Door diversiteit te bevorderen zorgt een organisatie niet alleen voor een betere afspiegeling van de maatschappij, maar wordt ze ook flexibeler, innovatiever én wendbaarder.

Zo zet je de eerste stappen

Waar begin je? Het gevaar van een skills-based aanpak is dat de organisatie te hard van stapel loopt. Daarom is het belangrijk om stap voor stap een transitie op gang te brengen. Begin daarbij met de erkenning dat dit geen eenvoudig proces is. Het kan namelijk even pijn doen als het besef is ingedaald dat jullie organisatie nog niet helemaal de veilige en inclusieve cultuur heeft, die nodig is om het tij te teren. Nu dit besef er is kunnen stappen ondernemen worden om verandering te bewerkstelligen.  

Cruciaal hiervoor is de absolute steun van het management. Daarbij moet de psychologische veiligheid vanuit directie en HR worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Zorg dat de wil om veilig, inclusief en skills-based te worden, in alle lagen van de organisatie resoneert. Een effectieve manier om cultuurtransformatie te bevorderen is bijvoorbeeld het opzetten van een werkgroep die zich bezighoudt met dit specifieke thema. Deze werkgroep kan aan de slag met vragen als: “Wat is eigenlijk onze cultuur?”, “Wat doet dat met ons?” en “Hoe kunnen we transformeren?”. Het formuleren van dit soort concrete acties en strategieën helpt de organisatie om daadwerkelijk stappen te zetten richting een meer skills-based en mensgerichte organisatie. Dit is een uitdagend maar, absoluut, lonend proces. Zou je hier verder over willen sparren? Reik naar ons uit en we komen graag eens langs om samen eens uit te zoeken of we jullie kunnen helpen.

Meer inspiratie
White arrow to the right