Het wordt tijd dat de medewerker zelf in actie komt

Het jaarlijkse terugkerende MTO: een pain in the ass voor alle HR-managers. Voor veel HR-managers is het standaard medewerkers-tevredenheidsonderzoek hét moment dat medewerkers hun onvrede uiten en vervolgens achteroverleunen en op verandering wachten. Echter zorgen voor een fijne werkomgeving is net zo goed de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf als voor de werkgever. Sterker nog: het wordt tijd om een cultuur te creëren waarbij de medewerker zelf in actie komt. Het wordt tijd voor zelfregie en voor meer persoonlijk leiderschap op de werkvloer. In deze blog meer over persoonlijk leiderschap en hoe je dit vanuit HR en vanuit het management aanmoedigt en wat voor effect dit heeft op het werkgeluk van jouw medewerkers en dus ook op de resultaten.

Wanneer medewerkers in staat zijn om zichzelf te leiden en te sturen in hun werk, voelen ze zich meer betrokken en verbonden met de organisatie.

“Ja daar heb je hem weer”. De term ‘werkgeluk’ is tegenwoordig hot. De één loopt ermee weg en gebruikt het dagelijks, de ander krijgt rode vlekken in zijn of haar nek. Het feit is echter dat we er anno 2023 niet meer omheen kunnen. Daarbij koppelen we de term werkgeluk vaak aan de term ‘leiderschap’. Logisch, gezien slecht leiderschap één van de grootste redenen van een vertrekkende medewerker is. Echter we gaan soms iets te snel voorbij aan iets anders, namelijk ‘persoonlijk leiderschap’. En dat is zonde, gezien we daar de boot missen. Als individu, als leider, maar ook als organisatie. Persoonlijk leiderschap kan een positieve impact hebben op het werkgeluk van de medewerker, maar ook op de arbeidsproductiviteit en daarmee op de winstgevendheid van een organisatie.

Wat is persoonlijk leiderschap?

Persoonlijk leiderschap is het vermogen om jezelf te leiden en te sturen in je werk en in het dagelijks leven. Het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling en het maken van keuzes die bijdragen aan je persoonlijke, maar ook je professionele groei. Dat betekent dat je vanuit zelfregie acteert en dat je als medewerker in staat bent om je sterke kanten te benutten, je zwaktes te erkennen en aan te pakken en jezelf voortdurend uit te dagen en te ontwikkelen. Zowel op privé-vlak als op de werkvloer; tegenwoordig scheiden we die twee niet meer.

Hoe moedig je persoonlijk leiderschap aan als organisatie?

Ligt het creëren van persoonlijk leiderschap van de medewerker dan alleen bij de medewerker zelf? Nee, zeker niet. Het zit in de cultuur en in de omgeving. Persoonlijk leiderschap begint bij het creëren van een omgeving waarin medewerkers de ruimte krijgen om te ontwikkelen. Een omgeving waarin men wordt aangemoedigd en gefaciliteerd om te groeien als persoon. Dit kan je als organisatie of als manager op verschillende wijzen beïnvloeden:

1.    Help medewerkers met het vinden van zijn of haar talenten

Het meeste talent is aangeboren, maar sommige ontwikkelen talent door simpelweg hard te werken. Door medewerkers hun talent te laten ontdekken en in te zetten in het werk, zul je zien dat ze met meer plezier, energie en bevlogenheid aan het werk gaan. Met hun talent kunnen ze vanuit zelfregie en leiderschap richting geven aan wat ze nodig hebben op de werkvloer. Ze komen vaker in de flow terecht en pakken ook vaker vanuit pro activiteit de verantwoordelijk om er een succes van te maken. Een persoonlijk, maar ook een teamsucces.

2.    Biedt opleidingen en ontwikkelingsmogelijkheden

Zorg er voor dat medewerkers toegang hebben tot trainingen, workshops en andere ontwikkelingsmogelijkheden. Zorg ook dat ze die benutten. Dit kan helpen om hun kennis, vaardigheden en talenten te vergroten en hen te stimuleren om te groeien. Het is belangrijk om de trainingen en workshops niet alleen functie gerelateerd in te bouwen, maar ook de mogelijkheid te bieden voor andere workshops die niet binnen de functie ligt. Zelfleiderschap kan ook in positieve zin worden geprikkeld door bijvoorbeeld een NLP-cursus voor een Medewerker Debiteuren.  

3.    Geef verantwoordelijkheid en autonomie

Geef medewerkers de ruimte om zelf beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk. Hierdoor krijgen ze meer controle over hun werkzaamheden en worden ze gestimuleerd om hun persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. Meer over autonomie lees je terug in deze blog.  

4.    Creëer duidelijke communicatie en feedback

Zorg voor een open communicatiecultuur waarin medewerkers ten allen tijden feedback kunnen geven en ontvangen en waar medewerkers meegenomen worden in belangrijke ontwikkelingen. Dit kan helpen om hun zelfbewustzijn te vergroten en hen te stimuleren om zichzelf voortdurend te verbeteren. Zorg voor een feedback-cultuur. Overigens biedt LYNK People hier een waardevol traject en een handige feedbacktool voor aan. Dit om het nog laagdrempeliger te maken en de verbindend dialoog in stand te houden.

5.    Stimuleer samenwerking en kennisdeling

Moedig medewerkers aan om samen te werken en zo kennis en ervaringen te delen. Hierdoor kunnen ze van elkaar leren en elkaar ondersteunen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Simpel gezegd: samen kom je verder dan alleen.

Wat is het effect van persoonlijk leiderschap?

Persoonlijk leiderschap kan een groot effect hebben op het werkgeluk van medewerkers. Wanneer medewerkers in staat zijn om zichzelf te leiden en te sturen in hun werk, voelen ze zich meer betrokken en verbonden met de organisatie. Ze ervaren meer autonomie, veerkracht, zelfvertrouwen en voldoening in hun werk en zijn daardoor gemotiveerder en productiever. Bovendien kunnen ze beter omgaan met stress en tegenslagen, waardoor ze minder vaak uitvallen door bijvoorbeeld burn-out of andere gezondheidsproblemen.

Leading by example

Daarbij is persoonlijk leiderschap ook van fundamenteel belang voor de leiders in de organisatie. Om anderen te kunnen leiden, veilig te laten voelen en te navigeren naar gewenste doelen is het belangrijk dat jij als leider jezelf goed kent en je weet emotioneel stabiel te kunnen blijven. “Leading bij example”, beter gezegd. Stel jij jezelf als manager wel eens de vraag of jij de capaciteiten hebt om naar binnen te kijken en kwetsbaar te durven zijn? Besef je dat tegenslagen onoverkomelijk zijn en fouten maken menselijk is? En weet jij met je houding, je gedrag en je acties vanuit zelfregie te handelen? Chapeau! Pas dan kan je voor anderen een goede leider zijn.

Aan de slag

Persoonlijk leiderschap is een belangrijke succesfactor en als organisatie kan je dit beïnvloeden. Door medewerkers te stimuleren en te faciliteren in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, kunnen ze zichzelf beter leiden en sturen in hun werk en leven. Daarnaast zul je zien dat men zich meer verbonden voelt met de organisatie. Het is van cruciaal belang om hier serieus mee aan de slag te gaan. We realiseren ons dat dit, zeker met 4 à 5 verschillende generaties onder één dak, een enorme uitdaging is. Vanuit LYNK People bieden we inzicht in de behoefte van de medewerker, maar beseffen ons ook dat het pas start bij dat inzicht. Daarom bieden we interventies in de vorm van workshops. Dit zijn programma’s gericht op zelfregie, persoonlijk leiderschap en gericht op invloed en leidinggeven. Voor meer informatie over onze aanpak en de programma’s, vul hier je gegevens in en vraag naar de blueprint. Succes!

Meer inspiratie
White arrow to the right